TU Delft logo

* English version below *

Beste studenten en medewerkers,

Op 19 juli jl. is verificatie in twee stappen (MFA) geactiveerd op email van TU Delft (zie hiervoor de aankondiging op www.tudelft.nl/ict-handleidingen/mfa-op-e-mail-instellen). Deze beveiligingsmaatregel heeft helaas niet het gewenste effect op de webmail van TU Delft, welke je normaliter kon bereiken via webmail.tudelft.nl. Hierdoor kunnen sommige gebruikers niet inloggen. Het probleem zit bij onze leverancier, Microsoft. TU Delft werkt in samenwerking met Microsoft aan een oplossing. Als tijdelijke oplossing kan er gebruik worden gemaakt van webmail door het bezoeken van onderstaand webadres. Op de handleidingenpagina van de directie ICT (www.tudelft.nl/ict-handleidingen/mfa-op-e-mail-instellen) vind je tevens instructies om email met verificatie in twee stappen te configureren op je laptop of mobiele telefoon.

Excuses voor het eventuele ongemak.

Bezoek webmail tijdelijk via: https://owa.tudelft.nl


* English version *

Dear students and staff,

On July 19th, Multi-Factor Authentication (MFA) was activated for all TU Delft email. (see the announcement at www.tudelft.nl/en/it-manuals/enable-mfa-on-e-mail). This security measure unfortunately does not have the desired effect on the TU Delft webmail, which you could normally reach at webmail.tudelft.nl. This means that some users are unable to log in. The problem lies in het configuration of our supplier, Microsoft. TU Delft is working in collaboration with Microsoft on a solution As a temporary work-around, webmail can be accessed by visiting the address below. On the IT manuals page (www.tudelft.nl/en/it-manuals/enable-mfa-on-e-mail) you will also find instructions on how to configure email with Multi-Factor Authentication on your laptop or mobile phone.

Apologies for any inconvenience.

Temporarily access webmail at: https://owa.tudelft.nl